Home » พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย และเพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง

DSC02932-Edit - Copy

Nongkhai Aquarium, ประเทศไทย, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย,พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.ขอนแก่น หนองคาย, สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ, สวนสัตว์, สัตว์น้ำ, สำหรับเด็ก, เที่ยวแบบครอบครัว, แม่น้ำโขง, ริมโขง, ปลาโขง