โปรโมชั่น & กิจกรรมพิเศษ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทำเก๋โดยการให้เจ้าหน้าที่แต่งตัวในตัวละคร “นิทานเรื่องพระอภัยมณี” ให้อาหารปลาสร้างความชื่นชอบให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทำเก๋โดยการให้เจ้าหน้าที่แต่งตัวในตัวละคร “นิทานเรื่องพระอภัยมณี” ให้อาหารปลาสร้างความชื่นชอบให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนท […]

Read More