โปรโมชั่น & กิจกรรมพิเศษ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานหน่วยงานในกำกับ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม นี้คะ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานหน่วยงานในกำกับ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม นี้คะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานในหน่วยงานในกำกับ สังกัด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 004/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานในหน่วยงานในกำกับ สังกัด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 004/2560