ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่004/2560)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่004/2560)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าดำเนินกิจการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 13 -21 กันยายน 2559

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าดำเนินกิจการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 13 -21 กันยายน 2559

สามารถซื้อเอกสารใบยื่นแสดงความประส่งค์ดำเนินกิจการ […]

Read More