ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ ร้านค้า 1 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ประกาศพิพิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศพิพิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปิดทำการ วันวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 และจะเปิดทำการในวันที่ 8 มกราคม 2562  จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่ นี้ด้วย

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปิดทำการ วันวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 และจะเปิดทำการในวันที่ 8 มกราคม 2562 จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่ นี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ […]

Read More