Articles by: Admin Aquarium

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าดำเนินกิจการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 13 -21 กันยายน 2559

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าดำเนินกิจการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 13 -21 กันยายน 2559

สามารถซื้อเอกสารใบยื่นแสดงความประส่งค์ดำเนินกิจการ […]

Read More

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทำเก๋โดยการให้เจ้าหน้าที่แต่งตัวในตัวละคร “นิทานเรื่องพระอภัยมณี” ให้อาหารปลาสร้างความชื่นชอบให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทำเก๋โดยการให้เจ้าหน้าที่แต่งตัวในตัวละคร “นิทานเรื่องพระอภัยมณี” ให้อาหารปลาสร้างความชื่นชอบให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมวันสุนท […]

Read More