Articles by: Admin Aquarium

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่002/2561 เรื่องผลการคัดเลือกคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่002/2561 เรื่องผลการคัดเลือกคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่001/2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่001/2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่005/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่005/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

แจ้งปิดทำการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และจะเปิดทำการในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แจ้งปิดทำการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และจะเปิดทำการในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่004/2560)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่004/2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานในหน่วยงานในกำกับ สังกัด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 004/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานในหน่วยงานในกำกับ สังกัด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 004/2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13กันยายน 2560