Articles by: Admin Aquarium

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปิดทำการ วันวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 และจะเปิดทำการในวันที่ 8 มกราคม 2562  จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่ นี้ด้วย

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปิดทำการ วันวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 และจะเปิดทำการในวันที่ 8 มกราคม 2562 จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่ นี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ […]

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( 8 อัตรา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( 8 อัตรา)

1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  ..คลิ๊ก.. 2. […]

Read More

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานหน่วยงานในกำกับ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานหน่วยงานในกำกับ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานหน่วยงานในกำกับ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม นี้คะ

ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานหน่วยงานในกำกับ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม นี้คะ