Articles by: Admin Aquarium

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ ร้านค้า 1 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ประกาศพิพิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศพิพิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)