แจ้งปิดทำการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และจะเปิดทำการในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

12452 ใหม่

Comments

comments