Home » สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทุกความประทับใจเกิดขึ้นได้ ที่นี่ “หนองคาย อควาเรียม”
ร่วมสร้างความสุข ความทรงจำที่ดี พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมมอบให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

service1-1