ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ ร้านค้า 1 2563

ร้านค้า1

ร้านค้า2

ร้านค้า3

ร้านค้า4

ร้านค้า5

ร้านค้า6

Comments

comments