ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย จะปิดทำการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้สถานที่รับคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ป้าย ประกาศ 131

Comments

comments