ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ประกาศข้อเขียน1

ประกาศข้อเขียน2

ประกาศข้อเขียน3

Comments

comments