ประกาศพิพิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ( ตำแหน่งช่างไฟฟ้า)

<แก่ไขช่างไฟ

แก่ไขช่างไฟฟ้า1

แก่ไขช่างไฟฟ้า2

แก่ไขช่างไฟฟ้า3

Comments

comments