ประกาศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประกาศ ในวันที่28 -30 พฤศจิกายน 2559 นี้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายปิดทำการและจะเปิดให้ใช้บริการอีกครั้งใน วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ

cats

Comments

comments