กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมมากมายและของรางวัลที่จะนำมาแจกน้องๆอีกมามาย

เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรี ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1515492766769

Comments

comments